top of page
  • Ingrid Oonincx

Vreemde vogel


IJzingwekkende noodkreten schalden over het sportveld van de Drunense atletiekclub waar een avondwedstrijd bezig was. De leden van de organiserende vereniging keken er niet van op maar omdat wij vreesden dat er iets of iemand gemarteld werd, gingen we op onderzoek uit. We ontdekten een met rood-wit lint afgezet gebied waarin een zeer boze vogel zich vreselijk stond op te winden over iedereen die te dichtbij kwam. Het diertje had het er maar druk mee, want de wedstrijd had veel mensen op de been gebracht.

De onfortuinlijke vogel had de fatale vergissing gemaakt om haar nest in de kogelstootbak te maken. Laat dat beeld maar eens goed tot u doordringen. Juist. Gelukkig had de diervriendelijke atletiekclub besloten om de kogelstootwedstrijd die avond in de naburige bak af te werken. Desondanks voelde de vogel zich bedreigd en voerde een succesvol afschrikbeleid. Geen levende ziel durfde in de buurt van haar eieren te komen.

Toen we weer thuis waren, zocht meneer Oonincx deze vreemde vogel op in de vogelgids. Na enig twijfelen besloot hij dat het een scholekster was. Deze weidevogel komt aan de kust voor, maar soms ook in duingebieden zoals bij Drunen. Waarschijnlijk is dit zeldzame exemplaar op weg naar de duinen van slag geraakt door de aanlokkende werking van het grind in de kogelstootbak.

Mochten de leden van de atletiekclub genoeg krijgen van het agressieve gedrag van dit luidruchtige gastlid dan kunnen ze contact opnemen met Weidevogelgroep Duinboeren. Deze vrijwilligers verplaatsen tijdens het broedseizoen de nesten van weidevogels die in gevaar verkeren omdat boeren hun land willen gaan bewerken. Vanwege de dreigende kogelregen lijkt het me dat ook dit nest daarvoor in aanmerking komt.

(Column Ingrid Oonincx, gepubliceerd in het Brabants Dagblad van 28 juni 2017)


bottom of page